Banner Image

Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thông tin
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ và các yêu cầu của khách hàng. Đây là các thông tin mà khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Neo Nam Việt liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty Neo Nam Việt sử dụng thông tin khách hàng cung cấp, để:

  • Xác thực thông tin phản hồi của khách hàng thông qua Website.
  • Cung cấp các dịch vụ kịp thời đến khách hàng.
  • Thông báo về sản phẩm và hỗ trợ thông tin mới nhất tại Neo Nam Việt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của trang Website này: https://neonamviet.com/.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

       CÔNG TY TNHH NEO NAM VIỆT

  • VPĐD: Số 4, đường số 1, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
  • Tel: 0932 167 383
  • Email: info@neonamviet.com
  • Website: https://neonamviet.com/

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
Thông tin của khách hàng trên Website được Công ty Neo Nam Việt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin trên Website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu, Công ty Neo Nam Việt sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Ban quản lý Công ty Neo Nam Việt yêu cầu khách hàng khi đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, nội dung và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.

Ban quản lý Công ty Neo Nam Việt không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết bất cứ trường hợp nào có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

zalo
zalo