Banner Image

Điều khoản & điều kiện

TỔNG QUAN

Việc truy cập và sử dụng trang Website chính chủ của Công ty TNHH Neo Nam Việt tuân theo luật pháp của Việt Nam cũng như các điều khoản và điều kiện sau đây.

BẢN QUYỀN

Tất cả các quyền sở hữu đối với các văn bản, hình ảnh, video, phần mềm và các tài liệu khác trên trang Website này đều thuộc sở hữu của Công ty Neo Nam Việt.

Bạn được phép duyệt trang web này và sao chép các đoạn trích bằng cách in, tải xuống và chia sẽ. Nhưng trong mọi trường hợp, tất cả thông tin chỉ dành cho mục đích phi thương mại và cá nhân. Không được phép sao chép bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích kinh doanh, lợi ích thương mại cũng như không được sửa đổi hoặc kết hợp vào bất kỳ tác phẩm nào khác.

NHÃN HIỆU

Tất cả các nhãn hiệu sản phẩm và bao bì hiển thị trên trang này thuộc sở hữu và được sử dụng của Công ty Neo Nam Việt.

Không bao gồm các nhãn hiểu ở mục: Đối tác chiến lượt | Giải thưởng và chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế.

NỘI DUNG

Tất cả thông tin trên trang này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Nó không được áp dụng cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không có sự đại diện hay bảo đảm nào được đưa ra về tính chính xác. Công ty TNHH Neo Nam Việt sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web nào liên kết với nó. Công ty Neo Nam Việt có quyền thực hiện thay đổi và chỉnh sửa thông tin bất kỳ đối với trang web này khi thích hợp và không cần thông báo trước.

SỰ RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Neo Nam Việt có thể thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn trong quá trình sử dụng trang website này. Nhằm mục đích giám sát việc sử dụng trang web và giúp trang web phát triển hơn nữa. Việc thu thập như vậy sẽ không tạo ra bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào.

zalo
zalo